Мэдээ Жиргэх

Загас барих хориотой

2016/07/23

04-р сарын 01-нээс 06-р сарын 15 хүртэл загасны үржлийн үе нь байдаг бөгөөд энэ үед нь халдвал тухайн төрөл зүйл устах хүртэл аюултай тул загас барьж болохгүйг анхaaруулж байна.
Амьтны тухай хуульд заасан хугацааг зөрчиж барьсан иргэнийг 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин, хуулийн этгээдийг 5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Загас агнаж буй эсэхийг хянах, зөрчил илрүүлэх, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох ажлыг орон нутгийн засаг захиргаа хариуцах юм.