Мэдээ Жиргэх

Цахим зөвшөөрөлийн системээр ахуйн зориулалтаар загас барих зөвшөөрөлийг хуулийн хугацаанд олгож байна.

2018/09/05

Та Ахуйн зориулалтаар загас барихдаа доорх шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнг харгалзан үзэхийг зөвлөж байна.