Мэдээ Жиргэх

06-р сарын 15-ны өдөр хүртэл Загас барих зөвшөөрөл олгохгүй

2019/04/05

Жил бүрийн 04-р сарын 1-нээс 06-р сарын 15 хүртэл загасны үржлийн үе учир, энэ хугацаанд загас барихыг хуулиар хориглодог иймээс загас барих зөвшөөрөл олгохгүй болохыг анхаарна уу!