Мэдээ Жиргэх

Цахим зөвшөөрөлийн системээр ахуйн зориулалтаар загас барих зөвшөөрөлийг хуулийн хугацаанд олгож байна

2019/06/21

Та Ахуйн зориулалтаар загас барихдаа доорх шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнг харгалзан үзэхийг зөвлөж байна.