Мэдээ Жиргэх

2021 онд олгогдсон загас барих зөвшөөрөл дууслаа

2021/12/28

2021 онд Онон, Балж голын загас агнуурын бүсд олгогдсон ахуйн зориулалтаар загас барих зөвшөөрөлийн тоо болон хугацаа дууссан тул дараа оны зөвшөөрөл батлагдах хүртэл загас барих зөвшөөрөл олгохгүй болохыг мэдэгдэж байна.

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар