Мэдээ Жиргэх

04-р сарын 1-нээс 06-р сарын 15 хүртэл загас барихыг хориглоно

2022/04/04

Жил бүрийн 04-р сарын 1-нээс 06-р сарын 15 хүртэл загасны үржлийн үе учир, энэ хугацаанд агнуурын ач холбогдол бүхий ихэнх зүйл загас барихыг хуулиар хориглодог иймээс загас барих зөвшөөрөл олгохгүй болохыг анхаарна уу!