Detailed information of fish
Tweet

Common name (cyrillic): Сугасан гүрц

Common name: Manchurian gudgeon

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугасан гүрцийн төрөл

General characteristics:

Нуруу шаравтар-бор, хоёр хажуу боровтор алтлаг ба тууш бараан толбонуудтай буюу бүслүүртэй. Хэвлий шаравтар. Бие уртавтар. Биеийн өндөр уртын 21.4-27.7%-ийг эзлэнэ. Сүүлний урт биеийн уртын 21.2-27.1%-тай тэнцүү. Нурууны сэлүүрт салаалаагүй III, салаалсан 7, сүвийн сэлүүрт салаалаагүй II, салаалсан 6 гуурстай. Хажуугийн шугам 38-40 хайрстай.

Biological feature:

Агнуурын бус жижиг загас. Биеийн урт 9 см хүрнэ. 2 насандаа бэлгэ боловсорч үржилд орно. 6-р сарын эхнээс 7-р сарын сүүлч хүртлэх хугацаанд үрждэг. Түрсээ хэсэгчилэн шахах ба түрс усны гүнд дүүжлэгдэн орхигдоно. Усны ёроолын сээр нуруугүйтэн амьтдаар хооллоно.

Home range:

Нуурт цутгах голын хоолойд сүрэглэн идээшлэх ба нуурт ховор тохиолдоно.

Security status:

Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution:

Номхон далайн ай савын Буйр нуурт тэмдэглэгдсэн.

Restricted season:

Жил бүрийн 4-р сарын 1 өдрөөс 6-р сарын 14 өдөр хүртэл ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнах, барихыг хориглоно.