Detailed information of fish
Tweet

Common name (cyrillic): Зүүнгарын сугас

Common name: Dzungarian dace

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Мөрөгийнхөн

Genus: Сугас

General characteristics:

Зүүг гарын сугасны бие мөнгөлөг цайвар өнгөтэй. Хос болон хос бус сэлүүрүүд жигд цайвар. Биеийн их өндөр Шивэр сугасныхаас их. Хошуу богино, нурууны сэлүүр босоо өндөр. Заламгайн нэгдүгээр нуманд Шивэр сугасыг бодвол илүү өргөстэй. Заламгайн өргөс 14-18.

Biological feature:

Агнуурын загас. Судалгааны материал хомс.

Home range:

Голын элс, чулуурхаг хурдастай, түргэн урсгалт, гүехэн хэсгээр зонхилон идээшилнэ.

Security status:

Бүс нутагт устаг болзошгүй, B1ab(v) болон 2ab(v).

Distribution:

Булган голд Монгол-Хятадын хилийн дээд хэсэгт тархан амьдарна.

Restricted season:

Жил бүрийн 4-р сарын 1 өдрөөс 6-р сарын 14 өдөр хүртэл ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнах, барихыг хориглоно.