Detailed information of fish
Tweet

Common name (cyrillic): Сахалт эрээлж

Common name: Terek stony loach

Phylum: Хөвчтөн

Class: Дэвүүр сэлүүрт загас

Group: Мөрөгтөн

Family: Эрээлжийнхэн

Genus: Эрээлж

General characteristics:

Бие уртавтар. Алтлаг шаргал өнгийн дэвсгэр дээр энд тэнд тархсан хар нөсөөжилттэй. Нуруу, сүүл, цээжний сэлүүрүүд эгнээ бүхий хар толботой. Нүд жижиг. Доод амтай. Уруул пэмбэгэр, шүдгүй. Ам 3 хос сахлаар хүрээлэгдсэн.

Biological feature:

Монгол оронд тархан амьдрах эрээлжийн биеийн урт 11 см хүрнэ. Мэдээлэл хомс.

Home range:

Голын хайрга, чулуун ёроолтой урсгал бүхий хэсэгт тархан амьдарна. Харьцангуй хүйтэн усны загас. Ихэнхдээ өндөрлөг газрын чулуу хайрган ёроолтой хэсэгт амьдарна.

Security status:

Бүс нутагт үнэлэх боломжгүй.

Distribution:

Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай савын Ховд голын савд тархана.

Restricted season:

Жил бүрийн 4-р сарын 1 өдрөөс 6-р сарын 14 өдөр хүртэл ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнах, барихыг хориглоно.