Холбоо барих

Хэнтий аймагт ахуйн зориулалтаар загас барихтай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдоно уу.

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

И-мэйл хаяг: fishkhentii@gmail.com

khentiinature@gmail.com